GrassLopata

Jordanalyse

Skab balance i din havejord

Turfline Jordanalyse

Forudsætningen for at gøde miljørigtigt kræver kendskab til indholdet af tilgængelige næringsstoffer i jorden. Med Turflines Jordanalyse er der nu mulighed for at få foretaget en analyse af jordbundsforholdene i din egen græsplæne.

Sådan gør du

Udtag en prøve af jorden 10 forskellige steder på din græsplæne. Prøverne blandes i en spand, og en lille portion lægges i den medfølgende plasticpose. Put posen med jordprøven i svarkuverten, og send det med posten. Herefter modtager du en gødningsplan, hvor der står beskrevet, hvorledes græsplænen bør gødes for at give de bedst mulige vækstbetingelser.

Se video af hvordan du gør her.

Masterline
  • Skab balance i din havejord
  • Undgå overgødskning
  • Giv plænen de bedste vækstbetingelser
productGrassSmall