Tips til udlægning

Græsset skal lægges ud inden 6 timer efter modtagelse. Rullegræs er en levende vare, som hurtigt ”brænder” sammen specielt i varmt vejr. Det græs, der skal bruges sidst, kan sættes i læ og skygge for at mindske udtørring og opvarmning. 

Start med at lægge rullerne langs den længste lige kant. Læg rullerne i forband så samlingerne ikke bliver så tydelige. Rullerne skal lægges kant mod kant uden mellemrum. Endefladerne kan let formes med en spade eller kniv. 

Troml plænen let, når alle rullerne er lagt. Det skaber en god kontakt mellem rullerne og jorden. Brug endelig ikke en stor, tung tromle – den gør bare jorden kompakt. 

Køb rullegræs

Vanding:

Rullegræsset skal vandes, straks efter det er udlagt. Vanding er simpelthen en forudsætning for, at græsset slår rødder og etablerer sig godt. Giv rullegræsset 5-7 mm vand hver dag. Brug en regnmåler til at kontrollere mængden. I varmt og blæsende vejr sker udtørringen overraskende hurtigt, og derfor vil der være behov for mindre overbrusninger flere gange pr. dag. 

Når plænen er lagt, er den klar til brug. Vent dog 2-3 uger med det hårde fodboldspil, så rullerne kan få tid til at etablere sig helt. 

Gød plænen igen efter ca. 3 uger. Spred 2-3 kg pr. 100 m2 af en almindelig NPK 14-3-15 gødning.

Sådan lægger du rullegræs:

Få tips til pleje af din græsplæne af Græsdoktoren: