Mild vinter indtil videre

Soltimerne er få, og græsplænerne vokser ikke meget, selvom temperaturerne er milde. Hvad kan du egentlig gøre for græsplænen lige nu?

Må du klippe plænen?

Du bør ikke klippe plænen på andre tider end i vækstsæsonen. Husk at den sidste klipning om efteråret skal være noget højere end i vækstsæsonen. På den måde efterlader du græsset med bladmateriale til at starte fotosyntesen. Desuden vil  græsset hurtigere blive grønt, så snart solen vender tilbage i foråret.

Har du fjernet blade fra græsplænen?

Det er en god idé at sørge for, at alt lys når græsplanterne. Det sikrer, at væde kan fordampe fra græsplænen. Desuden ved vi med sikkerhed, at svampe foretrækker fugtigt miljø, så for at undgå svampesygdomme er det ekstra vigtigt at fjerne nedfaldne blade. Lad derfor bladene formulde et andet sted end på græsset.

Har du våde områder på dine græsarealer?

Lige nu er jorden meget fugtigt og fyldt op med vand i alle porer og lufthuller. Så længe plænen er så fugtig, skal du undgå for megen færden på græsset. Hjerteskuddet, dvs. vækstpunktet i græsplanten, er mere sårbart end normalt under våde forhold.

Hvilke græsser er i din plæne?

Over tid vil et trænet øje kunne se, at græsset i plænen adskiller sig fra område til område: Skyggeområder vil favoriserer rajgræs, rødsvingel og alm. rapgræs. I områder med megen færdsel vil engrapgræs og rajgræs få overtaget, mens de mere fugtige områder er præget af engrapgræs, krybhvene og mosebunke. I årenes løb vil græsserne naturligt tilpasse sig forholdene og derfor se forskelligt ud afhængigt af vækstbetingelserne i området.

Hvis du vil holde din græsplæne ensartet gennem mange år, skal du efterså din plæne jævnligt. Ved eftersåning tilfører du nye og stærke græsser, så græstæppet bliver tæt, og ukrudtet har sværere ved at finde plads. Du bør efterså én gange om året, og du vil få et fantastisk flot resultat. Se her hvordan du eftersår din plæne.

Andre vinteraktiviteter for de grønne fingre?

Du bør overveje at slibe knivene på din græsklipper, inden klippesæsonen går i gang igen. Skarpe knive giver et meget rent snit, og det gør en synlig forskel!

Få flere gode tips til pleje af din græsplæne af Græsdoktoren: