Tips til forberedelse 

Rullegræs skal lægges på en gennemarbejdet jord (nøjagtig som hvis man skal så græsfrø). Jorden skal være plan og fri for ukrudt, sten og rødder. 

Hvis jorden er meget tør, skal den gennemvandes ca. 1 døgn inden, rullegræsset lægges. 

Køb rullegræs

Det er en god idé at gøde jorden, inden græsset bliver rullet ud. På den måde bliver gødningen indarbejdet i jordlaget, og næringen er tilgængelig for græssets rødder med det samme. Spred 3 kg pr. 100 m2 af en almindelig NPK 14-3-15 gødning. 

Sådan lægger du rullegræs:

Få tips til pleje af din græsplæne af Græsdoktoren: