Kalk din græsplæne grøn og sund

 

Du får ikke bare et smukkere græstæppe, men også en bedre jordstruktur og et sundere rodnet ved at kalke. Men pas på, for overkalkning kan have den modsatte effekt på plænen.

At græsset har behov for kalk, er en velkendt sag for de fleste havefolk.

Ofte får kalken også æren for at kunne bekæmpe mos i plænen, men det er kun delvist rigtigt. Kalken påvirker mos indirekte, da kalk styrker græsset, som så bliver bedre til at konkurrere mod mosset. Dette gør sig gældende, når jorden er sur – det vil sige, når jordens surhedsgrad (pH værdi) ligger under 6. Græs trives nemlig bedst ved en pH værdi mellem 6 og 7.

Den rette pH værdi
Hvis pH værdien ligger under 6, kan græsset ikke så nemt optage de næringsstoffer, det behøver. Dermed bliver væksten svag, og mosset tager gradvist over. Her er det, at kalken kommer ind og hjælper med at hæve jordens pH værdi, så næringsstofferne igen bliver tilgængelige.

Omvendt - hvis jordens pH værdi bliver for høj - begynder planten også at få svært ved at optage andre næringsstoffer, hvilket heller ikke er godt.

Derfor er det en fordel at kende jordens pH værdi, inden du begynder at kalke. En jordanalys kan fortælle dig, om din jord mangler kalk. Jordprøven kan desuden fortælle dig, om din plæne mangler nogle af de vigtigste næringsstoffer, herunder kalium og fosfor. Når jorden har den rigtige pH værdi, udnyttes de næringsstoffer, du tilføjer med gødningen, bedst muligt. 

Forbedrer jordens struktur
Kalk har samtidig den gavnlige virkning, at den gør jorden mere porøs. Kalken binder de fine lerpartikler sammen til små klumper. Dermed bliver der bedre plads til luft i jorden, hvilket er vigtigt for at holde græsrødderne sunde og stærke.

En god og sund rodvækst er en af de vigtigste forudsætninger for, at også toppen, dvs. selve græsset, har det godt. En god, porøs jordstruktur betyder også, at plænen ikke så nemt bliver sumpet i vinterhalvåret, da regnvandet bedre kan trænge ned i en jord med en åben struktur.

Hvornår skal du kalke?
Kalk virker langsomt – det ligger i jordoverfladen og bliver lige så stille opløst og trænger ned i jorden, hvor det gør gavn. For at det kan opløses, kræver det en del regnvand.
Det er derfor en god idé at kalke i foråret eller i løbet af vækstsæsonen. Du kan dog også med fordel kalke i efteråret, da vinterens nedbør derefter vil opløse kalken, så jorden er klar, når foråret endelig kommer, og græsset begynder at gro.