GrassLopata

Turfline Danske Engblomster

Smukke, danske engblomster

Turfline Danske Engblomster

Blomsterne i Turfline Danske Engblomster er udelukkende indsamlet og fremavlet i Danmark.

Blandingen indeholder 28 forskellige hjemmehørende blomsterarter, som fremmer biodiversiteten i haven. Blandingen er udviklet i samarbejde med Danmarks Biavlerforening.

Blomsterblandingen indeholder et majskolbegranulat, der gør det nemt at så de bittesmå blomsterfrø jævnt ud og sikrer korrekt rækkeevne. 

Få tips til at anlægge og pleje en blomstereng her. 


Såtid: Fra april til begyndelsen af juni
Plantehøjde: 60-80 cm
Blomstring: April-September
Pleje: Arealet må aldrig gødes. Skal klippes i ca. 10 cm højde én gang årligt efter afblomstring - dog seneste d. 1. marts. Afklippet skal fjernes.

100 g Turfline Danske Engblomster rækker til 5 m2.


Indeholder:

Flerårige: Alm. Røllike, Achillea millefolium; Farve-gåseurt, Anthemis tinctoria; Smalbladet klokke, Campanula persicifolia; Blåklokke, Campanula rotundifolia; Nældebladet klokke, Campanula trachelium;  Alm. knopurt, Centaurea jacea; Cikorie, Cichorium intubus;  Knoldet mjødurt, Filipendula vulgaris; Gul snerre, Galium verum; Prikbladet perikon, Pericon perforatum; Blåhat, Knautia arvensis; Hvid okseøje, Leucanthemum vulgare; Kællingetand, Lotus corniculatus; Tjærenellike, Lychnis viscaria; Trævlekrone, Silene flos-cuculi; Skov forglemmigej, Myosotis sylvatica; Merian, Origanum vulgare; Dunet vejbred, Plantago media; Hulkravet kodriver, Primula veris; Alm. brunelle, Prunalla vulgaris; Nikkende limurt, Silene nutans; Dagpragtstjerne, Silene dioica; Blæresmælde, Silene vulgaris; Moskus katost, Malva moschata

Enårige: Klinte, Agrostemma githago; Kornblomst, Centaurea cyanus; Kornvalmue, Papaver rhoeas;

Toårige: Alm. slangehoved, Echium vulgare

Masterline
  • 28 hjemmehørende arter
  • Vilde, danske blomster
  • Indsamlet i Danmark
productGrassSmall