GrassLopata

Turfline Danske Engblomster

Smukke, danske engblomster

Turfline Danske Engblomster

Blomsterne i Turfline Danske Engblomster er udelukkende indsamlet og fremavlet i Danmark.

Blandingen indeholder 28 forskellige hjemmehørende blomsterarter, som fremmer biodiversiteten i haven. Blandingen er udviklet i samarbejde med Danmarks Biavlerforening.

Få tips til at anlægge og pleje en blomstereng her. 


Såtid: Fra april til begyndelsen af juni
Plantehøjde: 60-80 cm
Blomstring: April-September
Pleje: Arealet må aldrig gødes. Skal klippes i ca. 10 cm højde én gang årligt efter afblomstring - dog seneste d. 1. marts. Afklippet skal fjernes.

100 g Turfline Danske Engblomster rækker til 5 m2.


Indeholder:

Flerårige: Alm. Røllike, Achillea millefolium; Farve-gåseurt, Anthemis tinctoria; Smalbladet klokke, Campanula persicifolia; Blåklokke, Campanula rotundifolia; Nældebladet klokke, Campanula trachelium;  Alm. knopurt, Centaurea jacea; Cikorie, Cichorium intubus;  Knoldet mjødurt, Filipendula vulgaris; Gul snerre, Galium verum; Prikbladet perikon, Pericon perforatum; Blåhat, Knautia arvensis; Hvid okseøje, Leucanthemum vulgare; Kællingetand, Lotus corniculatus; Tjærenellike, Lychnis viscaria; Trævlekrone, Silene flos-cuculi; Skov forglemmigej, Myosotis sylvatica; Merian, Origanum vulgare; Dunet vejbred, Plantago media; Hulkravet kodriver, Primula veris; Alm. brunelle, Prunalla vulgaris; Nikkende limurt, Silene nutans; Dagpragtstjerne, Silene dioica; Blæresmælde, Silene vulgaris; Moskus katost, Malva moschata

Enårige: Klinte, Agrostemma githago; Kornblomst, Centaurea cyanus; Kornvalmue, Papaver rhoeas;

Toårige: Alm. slangehoved, Echium vulgare

Masterline
  • 28 hjemmehørende arter
  • Vilde, danske blomster
  • Indsamlet i Danmark
productGrassSmall